O rozwodach mówi się dzisiaj wiele – głównie w kontekście ich przyczyn oraz pytań związanych z ich dużą ilością. Czy podejście Polaków do rozwodów zmieniło się na przestrzeni ostatnich dekad? Jakie są obecnie najczęstsze przyczyny rozwodów?

Rozwody dawniej i dzisiaj

Kilkanaście-kilkadziesiąt lat temu o rozwodach nie mówiło się wcale lub też rozmawiało się o nich szeptem. Wynikało to przede wszystkim z uwarunkowań kulturalnych – dawniej rozwodnicy byli napiętnowali, gdyż wartości rodzinne były najwyżej cenionymi, a o problemach w rodzinie nie rozmawiano wcale. Obecnie sytuacja ta zmieniła się diametralnie – wynika to nie tylko z postępujących zmian kulturowych, ale i rosnącej świadomości dotyczącej np. przemocy w rodzinie. Współcześnie osoby będące ofiarami przemocy fizycznej czy psychicznej w rodzinie są wręcz namawiane do tego, aby odejść od przemocowego partnera i zastanowić się nad terapią lub rozwodem. Takich sytuacji w Polsce są tysiące. Nie brakuje jednak także tych par, które najzwyczajniej nie odnalazły się w małżeństwie z danym partnerem. Rozwód jest wtedy zazwyczaj formalnością. Rozwód to także pokłosie niewierności w małżeństwie.

Rozwód w towarzystwie adwokata

Czy zatrudnienie adwokata jest dobrym posunięcie, w przypadku osób przygotowujących się do rozwodu? Tak, i to z wielu powodów – mówią pracownicy kancelarii adwokat-katowice.pl. W przypadku spraw skomplikowanych, gdzie konieczny jest podział majątku lub też sprawa jest z orzekaniem o winie, pomoc adwokata może okazać się niezbędna. Adwokat będzie reprezentował swojego klienta w sądzie, dbał o jego dobre imię oraz walczył o wcześniej założone cele przed sądem. Adwokaci powtarzają również, że ich zadaniem jest odwodzenie klientów przed podejmowaniem kroków, które mogą zaszkodzić ich sytuacji.

 

 

Comments are closed.

Pin It